Historien

Historien

Publisert av Elisabeth Fossan den 07.12.18. Oppdatert 28.05.19.

HISTORIE:

Bilklubben utgått fra A/S Kongsberg Våpenfabrikk er en ideell organisasjon stiftet i 1965 av bilinteresserte ansatte ved det tidligere storkonsernet Kongsberg Våpenfabrikk. 
Formålet med klubben var, - og er fortsatt - kort og godt at:

Bilklubben ved KV har til formål å være sine medlemmer behjelpelig med å holde bilutgiftene lavest mulig. 
Videre er formålet å drive opplysningsvirksomhet om bilen og trafikkspørsmål i sin alminnelighet.

 

I sannhetens navn må erkjennes at det er det første punktet som det har vært lagt størst vekt på gjennom klubbens historie. 
Ved å kjøpe inn olje, frostvæske, batterier, dekk osv. i store kvanta, klarte man ”å holde bilutgiftene lavest mulig”.

Klubben hadde stor suksess og i løpet av de første ti årene nådde medlemstallet ca. 2000, og den ble dermed en institusjon ved bedriften. Dette medførte at klubben ønsket å tilby medlemmene mer i form av et servicesenter med ”gjør det selv haller”, vaskehaller, butikk og salg av bensin med rabatt. 
Etter et par års forhandlinger stilte bedriften areal til rådighet for idrettsanlegg til Bedriftsidrettslaget, og for Bilklubben slik at den kunne begynne å realisere sine planer.

Dette ble en ny epoke for klubben. For å kunne drive med omsetning av varer og tjenester medførte dette mva regnskapsplikt, og det ble dannet et andelslag med eget styre; Bilsenteret A/L, for å ivareta kravene fra myndighetene. 
Det ble bygget et forretningsbygg med to vaskehaller og reparasjonshall og montert diesel- og bensinpumper, samt ansatt butikksjef og verksmester som skulle bistå medlemmene med råd og teknisk hjelp til bilholdet. 
2. mai 1975 åpnet Bilsenteret A/L, - medlemmenes eget servicesenter.

På begynnelsen av 80-tallet førte kravet om flere ”gjør det selv haller”, nok en vaskehall og et eget verksted, - til at det ble oppført et stort stålbygg (som senere er påbygget), for å huse disse aktivitetene.

Etter akkorden ved KV i 1987 ble selvfølgelig også kravet om ansettelse i KV for å tegne medlemskap, endret i tråd med utviklingen. Nå kan alle være medlemmer, men i praksis har dette stort sett vist seg å være ansatte innenfor Kongsberg Næringspark.

Utover på 90-tallet ble det mer og mer klart at det gamle konseptet med  få ansatte og en stor grad av dugnadshjelp i butikk og til drift av anlegget, var i ferd med å overleve seg selv. Det ble stadig vanskeligere å mobilisere folk til gratis dugnad samtidig som medlemmene ikke lenger var så interessert i å ta service på bilene selv.

Den profesjonelle siden i butikk og verksted ble derfor styrket med bl.a. EU-kontroll og flere ansatte i verkstedet som kan ta de fleste typer reparasjoner på så å si alle bilmerker.   
Som en videreføring av denne linjen ble anlegget med alle fasiliteter i 2003 leiet ut til tre entusiastiske unge menn som driver virksomheten videre etter de samme intensjoner som opprinnelig var målsetningen for klubben.