Bilklubben er en ideell organisasjon stiftet i 1965 av bilinteresserte ansatte ved det

tidligere storkonsernet Kongsberg Våpenfabrikk. 


Formålet med klubben var:

Bilklubben ved KV har til formål å være sine medlemmer behjelpelig med å holde bilutgiftene lavest mulig. 
Videre er formålet å drive opplysningsvirksomhet om bilen og trafikkspørsmål i sin alminnelighet.

 

Gjennom klubbens historie er det første punktet lagt størst vekt på. 
Ved å kjøpe inn olje, frostvæske, batterier, dekk osv. i store kvanta, klarte man å holde bilutgiftene lavest mulig.


Klubben hadde stor suksess og i løpet av de første ti årene nådde medlemstallet ca. 2000, og ble en institusjon ved bedriften. Dette medførte at klubben ønsket å tilby medlemmene mer i form av et servicesenter med “gjør det selv haller”, vaskehaller, butikk og salg av bensin med rabatt. 


Etter forhandlinger stilte bedriften areal til rådighet for idrettsanlegg til Bedriftsidrettslaget, og for Bilklubben slik at den kunne begynne å realisere sine planer. Det ble dannet et andelslag med eget styre; Bilsenteret A/L.


Det ble bygget et forretningsbygg med to vaskehaller og reparasjonshall og montert diesel- og bensinpumper, samt ansatt butikksjef og verksmester som skulle bistå medlemmene med råd og teknisk hjelp til bilholdet. 


2. mai 1975 åpnet Bilsenteret A/L, - medlemmenes eget servicesenter.

På begynnelsen av 80-tallet ble det oppført et stort stålbygg (som senere er påbygget), for å ivareta økt aktivitet ved senteret.


I 1984 ble kravet om ansettelse i KV for å tegne medlemskap, endret i tråd med utviklingen. I dag kan alle være medlemmer.


Utover på 90-tallet ble det klart at det gamle konseptet med noen få ansatte og en stor grad av dugnadshjelp i butikk og til drift av anlegget, var i ferd med å overleve seg selv. Det ble stadig vanskeligere å mobilisere folk til gratis dugnad samtidig som medlemmene ikke lenger var så interessert i å ta service på bilene selv.


Fra 2003 er anlegget leiet ut til profesjonelle drivere. I dag består senteret av butikk med stort utvalg av bildeler og rekvisita, samt verksted som utfører EU-kontroll og de fleste typer reparasjoner.